Svenska kraftnät

Skriftlig fråga 2018/19:475 av Mikael Larsson (C)

Mikael Larsson (C)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Svenska kraftnät planerar att bygga om en av 400-kilovoltsledningarna mellan stationerna Horred i Västra Götalands län och Breared i Hallands län. Ledningen är en växelströmsledning.

Svenska kraftnät har genomfört en myndighetsdialog med länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland, berörda kommuner och Skogsstyrelsen. Två förslag till korridor har presenterats. Båda har baserats på luftledningsteknik. Oavsett val av korridor ska en trädbefriad gata av 7 mils längd med minsta bredd av 50 meter skapas genom det skogsdominerade landskapet. Alla är överens om att elström behövs och är viktigt, men just att det kommer att göra ett så stort ingrepp i äganderätten för berörda skogsägare är inte taget i beaktande.

Marksnål teknik, det vill säga att förlägga ledningen som en nedgrävd kabel, har i Svenska kraftnäts utredning avfärdats med några få ord. När samrådet med berörda snart ska ske kommer därför enbart ett alternativ till dragning – en markslukande luftledning – att presenteras.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Varför måste inte Svenska kraftnät i myndighetsdialogen och sedan i samrådet presentera flera alternativ för ledning där även alternativ som är markförlagda ingår?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-03 Överlämnad: 2019-04-03 Anmäld: 2019-04-04 Svarsdatum: 2019-04-10 Sista svarsdatum: 2019-04-10
Svar på skriftlig fråga