Svenska kraftnät

Skriftlig fråga 2018/19:226 av Åsa Coenraads (M)

Åsa Coenraads (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Västmanlands sjukhus Västerås står inför stora utmaningar. Ett nytt akutsjukhus ska byggas för att klara morgondagens vårdbehov.

Det finns dock ett stort problem att lösa, nämligen tillgången till elektricitet. Energiförsörjningen i Mälardalen räcker inte till för framtidens sjukvård.

Västmanland är i behov av ett nytt sjukhus, då dagens lokaler inte håller måttet för den vårdkvalitet som krävs. På sikt riskeras människors liv och hälsa då patientsäkerheten sätts på spel.

Mälarenergi kan inte garantera elförsörjningen vare sig till länets största sjukhus eller till en växande industri i regionen, då den planerade kraftnätsutbyggnaden ligger många år fram i tiden.

Jag vill därför ställa en fråga till statsrådet Anders Ygeman:

 

Kommer statsrådet och regeringen att se över Svenska kraftnäts utbyggnadsplaner och i så fall när?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-14 Överlämnad: 2019-02-14 Anmäld: 2019-02-15 Svarsdatum: 2019-02-27 Sista svarsdatum: 2019-02-27
Svar på skriftlig fråga