Svenska JAS Gripen till ISAF i Afghanistan

Skriftlig fråga 2006/07:1168 av Widman, Allan (fp)

Widman, Allan (fp)

den 15 maj

Fråga

2006/07:1168 Svenska JAS Gripen till ISAF i Afghanistan

av Allan Widman (fp)

till försvarsminister Mikael Odenberg (m)

I Försvarsmaktens förslag till verksamhet för perioden 2008–2010 (Budgetunderlag/BU 08) daterat den 27 februari 2007 står det:

”Flyginsatser förutsätts även under 2009 stå högt på kravlistan från NATO, och en tidsbegränsad insats med JAS inom ramen för ISAF förordas under 2009.”

Det svenska deltagande inom ISAF i de relativt fredliga norra delarna av Afghanistan bygger för sin säkerhet ytterst på möjligheten att kunna förlita sig på understöd från stridsflyg. Sverige har ambitionen att insatsen i Afghanistan ska vara långsiktig. Även om vi redan gör en betydande insats inom ISAF så kommer förr eller senare den tidpunkt då också vi förväntas bidra med stridsflyg. Detta eftersom det är en förmåga som vi har och att vi hittills dragit fördel av andras stridsflyg.

Internationella insatser är kostsamma och ställer ofta radikalt andra krav än vad försvaret av svenskt territorium gör. En svensk insats med en division JAS Gripen i Afghanistan under 2009 måste sannolikt förberedas och ekonomiskt inplaneras i god tid.

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att bekräfta myndighetens viljeyttring att inom två år deltaga med JAS Gripen i internationella operationer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-15 Anmäld: 2007-05-15 Besvarad: 2007-05-24 Svar anmält: 2007-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-24)