Svenska insatsvaror i katastrofhjälpen

Skriftlig fråga 2006/07:1018 av Ohlsson, Birgitta (fp)

Ohlsson, Birgitta (fp)

den 13 april

Fråga

2006/07:1018 Svenska insatsvaror i katastrofhjälpen

av Birgitta Ohlsson (fp)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Svenska humanitära bidrag i katastrofsituationer brukar prisas internationellt. Såväl omfång som effektivitet och snabbhet gör att svenska insatser hävdar sig väl resultatmässigt.

Det allmänna kostnadsläget gör att det i de flesta fall inte är lönsamt med tillverkning av enklare artiklar i Sverige. Basvaror som tält, filtar, verktyg och redskap för att återställa infrastruktur samt mat införskaffas lämpligen på lokala och näraliggande marknader där priset är lägre och varan är anpassad till de lokala klimatologiska och kulturella förhållandena. Det leder oftast också till att transportkostnaderna och ledtiden till insats kan minimeras.

Däremot har svenska företag med insatsvaror med större kunskapsinnehåll en god chans att hävda sig i den internationella konkurrensen. Sverige är världsledande inom bland annat miljöteknik, metod- och materielutveckling, minröjning, ledningskommunikation, husbyggnad i trä, fordonsunderhåll och infrastruktur för vattenförsörjning.

Vilka strategier har statsrådet för att hjälpa svenska aktörer att presentera sig internationellt med konkurrenskraftiga insatsvaror för katastrofhjälp och därmed underlätta att svenska insatsvaror är aktuella för den förrådshållning som byggts upp för FN:s katastrofhantering?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-04-13 Anmäld: 2007-04-13 Besvarad: 2007-04-18 Svar anmält: 2007-04-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-18)