Svenska förhandlingar kring Fatca

Skriftlig fråga 2012/13:308 av Jakobsson, Leif (S)

Jakobsson, Leif (S)

den 11 februari

Fråga

2012/13:308 Svenska förhandlingar kring Fatca

av Leif Jakobsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca) är en amerikansk lagstiftning som ålägger finansiella institut över hela världen att lämna uppgifter – motsvarande svenska kontrolluppgifter – om amerikanska tillgångar (så kallade US accounts) till den amerikanska skattemyndigheten IRS. Den som avtalar med IRS kallas för PFFI. Detta begrepp omfattar svenska banker, fondbolag, riskkapitalbolag och försäkringsbolag, mäklare och investeringsbanker. Fatca är ett omfattande regelverk som kommer att kosta pengar för de finansiella instituten och kräva nya administrativa rutiner. Regelverket gäller från den 1 januari 2013 men börjar inte tillämpas förrän den 1 januari 2014.

Det föreligger ett gemensamt uttalande (joint statement) av USA, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien om en mellanstatlig uppgörelse för att genomföra Fatca. Danmark har också gjort ett avtal med USA om Fatca. Vi har alltså att göra med en lagstiftning av främmande makt som är avsevärt ingripande i svenska förhållanden – en lagstiftning som om den gällde ömsesidigt för alla stater förvisso torde ha stora fördelar för bekämpning av skattefusk och ekonomisk brottslighet men som i detta fall är konstruerad för att främja amerikanska intressen och kan påtvingas andra stater, eftersom USA är den supermakt man är. Frågan är också varför USA inte via FN, OECD eller annat internationellt organ i stället försökt skapa en global, multilateral lagstiftning av Fatcamodell.

Med vilka utgångspunkter och med vilket tidsperspektiv för en överenskommelse förhandlar finansministern och Sverige med USA kring Fatca?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-02-11 Anmäld: 2013-02-12 Besvarad: 2013-03-01 Svar anmält: 2013-03-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-03-01)