Svenska företags verksamhet på Västbanken

Skriftlig fråga 2008/09:153 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 27 oktober

Fråga

2008/09:153 Svenska företags verksamhet på Västbanken

av Ameer Sachet (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Israel har en dynamisk ekonomi och olika israeliska företag och företagare är verksamma på den ockuperade Västbanken.

Världssamfundet är överens om att Israel borde lämna de ockuperade områdena Västbanken (inklusive östra Jerusalem), Gaza och Golanhöjderna. FN har krävt det i olika resolutioner. Ockupationen bärs upp av bosättningspolitiken och bosättarna själva som förnekar folkrätten, många av religiösa skäl. De ockuperade områdena anser de givna av Jahve till det judiska folket. Bosättarna stjäl och förstör palestinsk egendom. De är inte sällan beväpnade och tar lagen i egna händer.

Sverige och Sverige i EU måste verka mot att europeiska företag stöder ockupationen och bosättarnas dagliga terror mot den palestinska befolkningen. Biståndsorganisationen Diakonis har avslöjat att ett dotterbolag till Assa Abloy (Mul-T-Lock) bedriver verksamhet på den ockuperade Västbanken. Det har sedan uppdagats att även andra svenskanknutna företag har verksamheter där i strid med folkrätten. Transportföretaget Veolia har ett dotterbolag som ansvarar för driften och underhållet av en spårväg som byggs på ockuperad mark. Veolia har en omfattande verksamhet i Sverige och deltar i den pågående tunnelbaneupphandlingen i Stockholm. Det kan säkert finnas fler svenska företag och definitivt fler företag från övriga EU-länder som via sina dotterbolag driver verksamheter på de av Israel ockuperade områdena.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta i Sverige och inom EU för att stävja att svenska företag och företag från EU-medlemmar har verksamheter på de av Israel ockuperade områdena?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-10-27 Anmäld: 2008-10-27 Besvarad: 2008-11-07 Svar anmält: 2008-11-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-06)