Svenska företags ansvar för gamla miljöföroreningar i utlandet

Skriftlig fråga 2008/09:1155 av Ceballos, Bodil (mp)

Ceballos, Bodil (mp)

den 14 augusti

Fråga

2008/09:1155 Svenska företags ansvar för gamla miljöföroreningar i utlandet

av Bodil Ceballos (mp)

till statsrådet Ewa Björling (m)

För cirka tio år sedan blev jag kontaktad av en chilensk senator som ville undersöka möjligheten att ställa staten Sverige till svars för konsekvenserna av den dumpning av farligt avfall som Boliden Metall genomfört i Atacamaöknen eftersom bolaget vägrat ta sitt ansvar.

Nu rör det på sig igen i denna fråga och ett antal senatsledamöter försöker få klarhet i vem som är ansvarig för de stora problem med föroreningar av både bly och andra metaller som ca 3 000 människor boende i Arico drabbats av på grund av Boliden Metalls dumpning av avfall i området. 90 personer har dött bara de senaste tre åren. Senatsledamöterna kommer tillsammans med Arico kommun att anmäla både Sverige och bolaget till FN och OECD på grund av denna export av farligt avfall från Sverige till Chile år 1984 som ingen vill ta ansvar för.

Vi har i Sveriges riksdag vid flera tillfällen diskuterat företagens ansvar för både miljö och sociala frågor med inriktning på framtida fall som detta i syfte att de inte ska kunna upprepas. Men vem tar ansvar för de gamla?

Jag vill därför fråga handelsministern om hon avser att ta initiativ för att lösa de problem som gamla försyndelser gett upphov till.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-08-14 Anmäld: 2009-08-20 Besvarad: 2009-08-28 Svar anmält: 2009-09-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-28)