Svenska företag och offentlig upphandling

Skriftlig fråga 2011/12:260 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 16 december

Fråga

2011/12:260 Svenska företag och offentlig upphandling

av Anders Karlsson (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Den offentliga upphandlingen har av Dagens Samhälle uppskattats till att gälla varor och tjänster för 820 miljarder kronor per år. Beloppet motsvarar en fjärdedel av bnp. Inköpen skapar vinster i företagen på 75–85 miljarder. Stat, kommun och landsting köper varor och tjänster från näringslivet för 520 miljarder per år. De offentliga bolagen handlar för ytterligare 300 miljarder.

Hälften av statens, kommunernas och landstingens budgetar används till affärer med näringslivet. Den andra halvan av budgeten går till de offentliganställdas löner.

Det är viktigt att föra en dialog med svenska företag och svenskt näringsliv kring olika krav som ställs i upphandlingen – inte minst klimat- och miljökrav. Rimligen bör våra egna företag leva upp till dem så att upphandlingen främjar jobb, tillväxt och utveckling i Sverige.

Genom vilka kontakter och initiativ avser näringsministern att främja upphandling från svenska producenter av varor och tjänster?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-12-16 Anmäld: 2011-12-16 Besvarad: 2011-12-21 Svar anmält: 2011-12-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-21)