Svenska EU-initiativ för romerna

Skriftlig fråga 2008/09:750 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 18 mars

Fråga

2008/09:750 Svenska EU-initiativ för romerna

av Ameer Sachet (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

I Italien finns ca 160 000 romer, varav hela 70 000 är italienare. Den näst största gruppen är rumäner som uppgår till 3 000. I Italien är flest romer bosatta i Rom (ca 15 000) följt av Milano (8 000) och Neapel (6 000). I Rom finns totalt ett femtiotal läger. Bara tio är auktoriserade av kommunen. Till skillnad från i Sverige så är romani inte klassat som ett officiellt minoritetsspråk i Italien. Rasismen mot romerna har växt under de senaste åren. Romer har under 2007 och 2008 attackerats utan att myndigheterna förefaller göra mycket åt det. Premiärminister Berlusconis parti Forza Italia har gått samman med Alleanza Nazionale som före 1995 hette Moviemento Sociale Italiano (MSI) och som var arvtagare till det italienska fascistpartiet. I regeringskoalitionen ingår också det öppet invandrarfientliga Lega Nord. Angreppen mot papperslösa och romer i Italien har stöd långt upp i regeringskretsar. Registreringar och andra kränkningar har pågått mot romerna vilka ställer Italiens ställning som demokratisk rättsstat i fråga.

Decenniet för romsk integration är ett initiativ av nio central- och sydeuropeiska länder för att förbättra den socioekonomiska integrationen för de romska minoriteterna. Initiativet startade 2005 och fortsätter fram till 2015 och är det första multinationella projektet för att förbättra förhållandet för romer.

På vilka sätt avser statsrådet att ta nya och mer kraftfulla initiativ under Sveriges ordförandeskap för att följa upp initiativet från år 2005 och förbättra förhållandena inom EU för romerna, särskilt i Italien och östra Europa?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-03-18 Anmäld: 2009-03-18 Svar anmält: 2009-03-25 Besvarad: 2009-03-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-25)