Svenska doktorander

Skriftlig fråga 2019/20:335 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Allt färre svenskar väljer att fullfölja en forskarutbildning. Enligt uppgift från Universitetskanslersämbetet har andelen av den svenska befolkningen som påbörjade en forskarutbildning vid 30 års ålder halverats de senaste tio åren. Detta är en oroväckande utveckling, inte minst med tanke på vikten av att det måste finnas svenska universitetslärare att tillgå också på sikt.

Denna trend har således funnits i flera år men någon vändning kan inte skönjas. Tvärtom ökar i stället andelen inresande utländska doktorander. Att andelen inresande doktorander ökar behöver inte vara ett problem i sig. Men med tanke på att många av de utländska doktoranderna lämnar Sverige en tid efter sin disputation är risken uppenbar att vi inte säkerställer vårt eget behov av denna höga akademiska kompetens.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att öka andelen svenskar som fullföljer en forskarutbildning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-07 Överlämnad: 2019-11-08 Anmäld: 2019-11-12 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga