svenska biståndsorganisationer

Skriftlig fråga 1997/98:218 av Näslund, Ingrid (kd)

Näslund, Ingrid (kd)
Fråga 1997/98:218 av Ingrid Näslund (kd) till statsrådet Pierre Schori om svenska biståndsorganisationer

En del svenska biståndsorganisationer, som arbetar i Ryssland sedan början av 90-talet, noterar att förutsättningarna för biståndsarbete markant försvårats. Gränsövergångar är nu stängda. En byråkratisk och besvärlig procedur via den ryska regeringen i Moskva skall nu till för att göra det möjligt att komma människor i starkt behov av livets nödtorft till undsättning. Den annalkande vintern gör situationen mycket svår för dem som redan lever på marginalen. Mat och kläder finns i lager, färdiga att sändas, så snart det blir möjligt. En av de organisationer, som via ett nätverk har kontakt med 5 000 personer, väntar på att överföringen av hjälpsändningar skall underlättas.

Viljan att gå in i praktiska biståndsprojekt finns i många svenska ideella organisationer och kyrkor. En del har också mångårig erfarenhet från projekt i våra östra grannländer. Det är orimligt att byråkrati skall hindra den hjälp som så väl behövs. En möjlighet vore att lyfta frågan i samband med president Jeltsins besök.

Vad tänker biståndsministern göra för att underlätta för svenska organisationer att på ett smidigt sätt komma fram med sina hjälpsändningar?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1997-12-03 Anmäld: 1997-12-08 Besvarad: 1997-12-10
Svar på skriftlig fråga