Svenska barn i norra Syrien

Skriftlig fråga 2018/19:678 av Håkan Svenneling (V)

Håkan Svenneling (V)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Debatten om de svenska barn som far illa i norra Syrien har pågått under en lång tid. Det handlar om barn till föräldrar som misstänks vara IS-terrorister eller associerade till IS. I vissa fall är föräldrarna inte längre i livet. Regeringen har mött kritik från både organisationer och anhöriga till de barn som far illa. Man har agerat långsamt, och olika statsråd har presenterat olika förklaringar som alla går ut på att det skulle vara svårt att göra något.

Rädda Barnen och andra organisationer på plats i Syrien larmar om att situationen är akut och berättar att de i samtal med regeringen återkommande lyft frågan under lång tid. Nu är det kurderna som kontrollerar området som tvingas ta ansvaret. Enligt uppgifter i medier begärde en kurdisk delegation på besök i Sverige redan 2018 att regeringen skulle agera.

Jag har tidigare frågat utrikesminister Margot Wallström om regeringens insatser för att bistå de utsatta barnen. Statsrådet svarade då bland annat: ”Regeringen arbetar intensivt för att barn med koppling till Sverige som befinner sig i Syrien ska få den hjälp de behöver. Det ska inte råda något tvivel om att vi gör vad vi kan för dessa barn och om möjligt ska de föras till Sverige.”

Samtidigt vittnar anhöriga om bristande information från UD, och Rädda Barnen ifrågasätter det långsamma agerandet. Om regeringen inte vill att det ska råda något tvivel om att den gör vad den kan för dessa barn och att de om möjligt ska föras till Sverige bör den agera annorlunda.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Avser ministern att ta några ytterligare initiativ för att bistå barnen som befinner sig i norra Syrien?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-20 Överlämnad: 2019-05-21 Anmäld: 2019-05-27 Svarsdatum: 2019-05-29 Sista svarsdatum: 2019-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga