Svenska bankers utlandsutlåning

Skriftlig fråga 2008/09:994 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 28 maj

Fråga

2008/09:994 Svenska bankers utlandsutlåning

av Birgitta Eriksson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Krisen bland de svenska storbankerna är i hög grad sammankopplad med en alltför offensiv utlåning utomlands i främst de tre baltiska staterna men också i Ukraina. Bankernas strategi har varit att försöka lägga under sig en så stor del av marknaden som möjligt samtidigt som bankerna har trott på en fortsatt ekonomisk högkonjunktur. Med tanke på de kunskaper om konjunktursvängningar som ändå finns så framstår bankernas agerande som väldigt ogenomtänkt. Någon form av samlad riskbedömning utifrån olika scenarion för den ekonomiska utvecklingen borde ändå ha gjorts.

Statsrådet måste nu ta ett stadigt grepp om de finansiella aktörerna, inte bara bankerna utan också över andra kredit- och finansinstitut som är aktörer i fråga om utlåning. Det behövs ett regelverk kring utlåning utomlands, direkt eller via dotterbolag, som gör att banker och kreditinstitut inte försätter sig i den riskabla situation som två av storbankerna sitter i. Detta är också en fråga för staten och de svenska skattebetalarna eftersom dessa ytterst blir betalningsansvariga för dumheter som kreditinstituten gett sig in i. Staten måste antingen skjuta till skattemedel för att hålla de oskötsamma under armarna eller ta över dem och deras kreditförluster. Att låta en bank gå i konkurs skulle vara lindrigare för statskassan men spararna och bankkunderna får då ta smällen om störningen i ekonomin skulle bli betydande. Detta alternativ är därmed inte särskilt lämpligt.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att bankers och andra kreditinstitutioners utlåning utomlands får ett ändamålsenligt regelverk?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-28 Anmäld: 2009-06-01 Besvarad: 2009-06-03 Svar anmält: 2009-06-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-06-03)