Svenska åtgärder mot könsstympning

Skriftlig fråga 2006/07:675 av Ohlsson, Birgitta (fp)

Ohlsson, Birgitta (fp)

den 21 februari

Fråga

2006/07:675 Svenska åtgärder mot könsstympning

av Birgitta Ohlsson (fp)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Tisdagen den 6 februari ägde den femte internationella dagen mot kvinnlig könsstympning rum. Internationell statistik beräknar att fler än 130 miljoner kvinnor i världen har genomgått könsstympning. I Sverige lever i dag kvinnor från ungefär 30 länder där könsstympning är en vanlig tradition. Könsstympning är en barbarisk tusenårig tradition som förvägrar kvinnor rätten till sin egen kropp, sexualitet och njutning. På olika håll i världens utförs könsstympning på kvinnor och med varierande karaktär ofta utan bedövning av medicinskt outbildade personer.

I Sverige är könsstympning förbjudet sedan 1982. Sedan åtta år tillbaka är det likaså brottsligt att åka utomlands och utföra detta. I exempelvis Stockholm finns på ett sjukhus en särskild mottagning för könsstympade kvinnor. Flera informationssatsningar sker runt om i landet och specialprojekt för upplysning har startat.

Vilka åtgärder ämnar ministern ta för att beivra och motverka kvinnlig könsstympning som sker i Sverige eller utomlands på flickor med svensk anknytning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-02-21 Anmäld: 2007-02-21 Besvarad: 2007-02-28 Svar anmält: 2007-02-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-02-28)