svenska ambassaden i Ankara

Skriftlig fråga 1999/2000:1147 av Artin, Murad (v)

Artin, Murad (v)

den 20 juni

Fråga 1999/2000:1147

av Murad Artin (v) till utrikesminister Anna Lindh om svenska ambassaden i Ankara

I den stora turkiska tidningen Hürriyet publicerades den 28 maj i år en artikel på första sidan om den svenska ambassaden i Ankara, där det finns uppgifter om att den svenska ambassaden tre dagar i veckan spelar turkisk marschmusik, bl.a. Tionde årets marsch, vars text är starkt nationalistisk, kanske t.o.m. rasistisk. Ambassadören själv intervjuas i tidningen och förklarar att kurderna i Sverige är negativt inställda till honom för att han uttalat sig positivt om Atatürk och Ecevit. Svenska kurder anser att dessa båda politiska ledare hatar kurder, menar ambassadören. Han säger också att kurderna är en stark grupp som har massmedierna i sin hand.

Vi inser naturligtvis att svenska beskickningar utomlands har till uppgift att bemöda sig om goda relationer med värdländerna. Att spela turknationalistisk musik torde dock vara att inta en alltför devot hållning. Att uttala sig i negativa ordalag om folkgrupper som lever i Sverige torde inte heller ingå i en svensk ambassadörs uppgifter.

Jag vill fråga utrikesministern:

Avser utrikesministern vidta åtgärder för att förmå den svenska ambassaden i Turkiet att inta en mer balanserad hållning till förhållandena i Turkiet och avstå från att göra egenartade uttalanden om kurder och andra grupper som lever i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-06-20 Besvarad: 2000-07-03 Anmäld: 2000-09-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-07-03)