Svensk vindkraft

Skriftlig fråga 2008/09:717 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 11 mars

Fråga

2008/09:717 Svensk vindkraft

av Ameer Sachet (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

I år väntas den sammanlagda svenska vindkraftseffekten öka med 300 megawatt till ca 1 100 megawatt. Det är alldeles för långsam takt om vi ska klara klimatmålet. Förnybarhetsmålet på 49 procent kräver bland annat stora satsningar på vindkraft, kraftvärme och vattenkraft.

Sverige halkar efter i satsningen på vindkraft. Förra året byggdes ca 6 000 vindkraftverk i EU. Den sammanlagda effekten ökade med 18 procent till 56 535 megawatt. Det innebär att vinden växte snabbast av alla energislag.

Elva europeiska länder har byggt ut vindkraften mer än Sverige.

Anledningen till att det i vissa europeiska länder byggs så mycket fler vindkraft är att de haft ett system med statligt garanterade priser för vindkraften.

Eftersom Sverige är ett stort land till ytan och har bättre vindlägen än många andra länder i Europa, så har vi gynnsamma förutsättningar för vindkraft.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att snabba på utbyggnaden av vindkraften i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-03-11 Anmäld: 2009-03-11 Besvarad: 2009-03-18 Svar anmält: 2009-03-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-18)