Svensk väpnad trupp utomlands utan riksdagens mandat

Skriftlig fråga 2018/19:164 av Björn Söder (SD)

Björn Söder (SD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Sverige har i dagsläget ett antal soldater och officerare tjänstgörande utomlands. En del uppdrag, till exempel i Mali, förlängs med ett år i taget. Nuvarande mandat för den svenska styrkan går ut den 30 juni 2019, och ett nytt beslut behöver fattas innan dess för att ge styrkan förlängt mandat från riksdagen.

Regeringen har under de senaste åren haft tendensen att inkomma med propositioner om förlängning av utlandsinsatserna i ett väldigt sent skede, vilket har lett till att besluten om eventuell förlängning har fattats mycket nära inpå att gällande mandat om väpnad trupp utomlands upphör. Detta skulle, om riksdagen avslår propositionen om förlängning av insatsen, kunna få till följd att Sverige har väpnad trupp stationerad utomlands utan riksdagens mandat.

Frågan som då uppkommer är vad som sker om riksdagen säger nej till att förlänga mandatet. Vilka konsekvenser skulle detta få juridiskt, ekonomiskt, säkerhetsmässigt med mera?

Riksdagens utredningstjänst (RUT) har inte kunnat ge några svar på dessa frågor (dnr 2018:1742). RUT har kontaktat Försvarsmakten, som svarar att man inte kan besvara frågan om Sverige kan ha trupp utomlands utan mandat eller vilka konsekvenser detta skulle få, eftersom det är ett beslut som fattas av regeringen. ”Regeringen fattar beslut och Försvarsmakten tolkar sedan beslutet.”

Av denna anledning vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Vad sker om riksdagen säger nej till att förlänga mandatet och Sverige som en följd av detta beslut har väpnad trupp utomlands utan riksdagens mandat, och vilka konsekvenser skulle detta få juridiskt, ekonomiskt, säkerhetsmässigt med mera?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-02-06 Överlämnad: 2019-02-07 Anmäld: 2019-02-08 Sista svarsdatum: 2019-02-13 Svarsdatum: 2019-02-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga