Svensk vapenexport till Bahrain

Skriftlig fråga 2011/12:357 av Björlund, Torbjörn (V)

Björlund, Torbjörn (V)

den 7 februari

Fråga

2011/12:357 Svensk vapenexport till Bahrain

av Torbjörn Björlund (V)

till statsrådet Ewa Björling (M)

Under de senaste tio åren har den svenska vapenexporten ökat, i det närmaste fyrdubblats. Ett av de länder som Sverige exporterat till är Bahrain. Bahrain är, som vi alla vet, en diktatur. Under den så kallade arabiska våren förekom oroligheter, vilka regimen slog ned brutalt, bland annat med hjälp av saudiarabiska styrkor.

Sveriges export har godkänts av Inspektionen för strategiska produkter, ISP, och så sent som i oktober 2011 genomfördes en följdleverans av marina ledningssystem.

En diktaturstat som Bahrain borde vara blockerad för vapenleveranser och export från Sverige oavsett vilket material som levereras. Viktigt i sammanhanget är att det finns ett riksdagsuppdrag till regeringen att komma med förslag till hårdare lagstiftning när det gäller vapenexport till diktaturstater.

Med anledning av detta vill jag fråga:

Vad avser statsrådet att göra för att stoppa vidare vapenexport till Bahrain med omedelbar verkan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-07 Anmäld: 2012-02-13 Besvarad: 2012-02-14 Svar anmält: 2012-02-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-14)