Svensk tillväxt

Skriftlig fråga 2018/19:844 av Elisabeth Svantesson (M)

Elisabeth Svantesson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Det är inte bara när det gäller arbetslöshet som Sverige tappar mark jämfört med andra länder. EU-kommissionen bedömer att Sverige i år kommer att ha den tredje lägsta ekonomiska tillväxten av alla medlemsländer. Enligt IMF kommer vi samtidigt att ha den tredje lägsta BNP-tillväxten per capita i EU. Det duger inte – nu behöver vi ta upp tillväxtkampen med övriga EU.

Att i det läget, som regeringen tillsammans med stödpartierna, gå fram med förslag som friår och familjevecka riskerar att försätta Sverige i en än sämre situation. Tillväxten är helt avgörande för att kunna skjuta till pengar till välfärden, vilket kommer att behövas åren framöver med en växande andel äldre i befolkningen.

Sverige har i många avseenden goda förutsättningar för tillväxt och ännu starkare sysselsättning. Befolkningen är välutbildad och tar snabbt till sig ny teknik. Näringslivet är innovativt med omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet, och möjligheten till finansiering är god.

 Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att Sverige ska stärka tillväxten per capita?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-07-09 Överlämnad: 2019-07-10 Sista svarsdatum: 2019-07-24 Svarsdatum: 2019-08-02 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga