Svensk ståndpunkt om Östersjögasledning

Skriftlig fråga 2005/06:1710 av Thorén, Sverker (fp)

Thorén, Sverker (fp)

den 29 maj

Fråga 2005/06:1710 av Sverker Thorén (fp) till statsrådet Lena Sommestad (s)

Svensk ståndpunkt om Östersjögasledning

Den gasledning som ska gå under Östersjön från Ryssland till Tyskland har varit livligt omdiskuterad och ifrågasatt men hittills har den svenska regeringen inte yttrat sig i frågan. De baltiska staterna har pekat på den miljöfara för Östersjön som gasledningen kan utgöra. Hur kommer den till exempel att påverka de tusentals ton kemikalier och kemiska vapen som ligger på Östersjöns botten?

Från svenskt håll har ännu ingen oro uttryckts för eventuella miljökonsekvenser. Den föreslagna dragningen av ledningen ser på presentationer från gaskonsortiet ut att gå genom Hoburgs bank, norra Midsjöbanken och tidigare områden där kemisk ammunition dumpats på sjöbotten.

Folkpartiet liberalerna har hela denna mandatperiod krävt ytterligare skyddsåtgärder för den miljömässigt hårt utsatta Östersjön.

Min fråga till statsrådet Lena Sommestad är hur hon kommer att ställa sig till den föreslagna dragningen som är tänkt att gå bland annat strax utanför Gotland och bland annat berör ytterst skyddsvärda områden.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-29 Anmäld: 2006-05-29 Besvarad: 2006-06-07 Svar anmält: 2006-06-07
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-07)