Svensk ståndpunkt i EU om allmännyttan

Skriftlig fråga 2007/08:756 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 13 februari

Fråga

2007/08:756 Svensk ståndpunkt i EU om allmännyttan

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Fastighetsägarna Sverige lämnade våren 2007 in en anmälan till EU-kommissionen där de argumenterar för att de allmännyttiga bostadsföretagen erhåller ett statsstöd som leder till en alltför låg hyresnivå. Vid ett eventuellt ställningstagande för Fastighetsägarnas begäran riskeras dagens system för hyressättning till förmån för marknadshyror.

En utredare håller på med ärendet och hans förslag presenteras i mars. Det kan upplevas som att regeringen har en politisk vilja i frågan men i stället för att öppet redovisa den så hänvisas till EU och EU-rätt som grund för förändring.

Statsrådet har nyligen varit kallad till civilutskottet men inga svar gavs.

Avser statsrådet att driva en svensk ståndpunkt inom EU om att bevara allmännyttan, hyrestaket och självkostnadsprincipen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-02-13 Anmäld: 2008-02-14 Besvarad: 2008-02-20 Svar anmält: 2008-02-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-20)