Svensk representation i Erbil

Skriftlig fråga 2005/06:1473 av Johansson, Lars (s)

Johansson, Lars (s)

den 25 april

Fråga 2005/06:1473 av Lars Johansson (s) till utrikesminister Jan Eliasson (s)

Svensk representation i Erbil

Genom århundraden har det kurdiska folket förvägrats rätten till sin historia, sitt ursprung, sin kultur och sitt språk. Fortfarande förföljs och förtrycks kurder i Syrien, Iran, Turkiet och Irak. I Sverige finns det över 80 000 människor med rötterna i Irak. De allra flesta av dem härstammar från norra Irak, som ofta kallas irakiska Kurdistan. Här lever ca 3,7 miljoner människor. Sedan några år tillbaka pågår återuppbyggnaden av denna del av Irak. Men fortfarande finns det väldigt mycket att göra i frågor som rör mänskliga rättigheter, kurdernas rätt att utöva sin kultur och prata sitt språk. Samtidigt är irakiska Kurdistan det område som nu är mest fredat i Irak. Samhället börjar fungera med daglig tillgång till vatten, elektricitet och kommunikationer. Exempelvis Palmecentret har av den svenska regeringen fått 25 miljoner kronor i syfte att stödja utvecklingen i hela Irak. Ett särskilt program för att främja mänskliga rättigheter och ett civilt samhälle i Irak har tagits fram. Arbetet sker i nära samarbete med sverigeirakier, som är en oerhört betydelsefull tillgång i återuppbyggandet. En annan viktig del är att skapa ett dialog- och demokraticentrum i Irak för att knyta samman organisationer från det irakiska civilsamhället och personer i Sverige och andra delar av världen. I veckan när jag besökte den irakiska ambassaden på Baldersgatan kunde jag se köer av irakier som ansökte om möjligheter att resa till sitt hemland. En särskild flyglinje är nu upprättad mellan Stockholm och Erbil. Enligt uppgift från irakiska ambassaden är det hundratals irakier som åker till Erbil varje vecka. Förutsättningar bör nu finnas att öppna en svensk representation i Erbil, i synnerhet som det inte finns någon i Bagdad av säkerhetsskäl.

Jag vill därför fråga statsrådet om han avser att verka för att öppna en svensk representation i Erbil.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-04-25 Anmäld: 2006-04-25 Besvarad: 2006-05-04 Svar anmält: 2006-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-04)