Svensk minknäring under coronavåren

Skriftlig fråga 2019/20:1204 av Magnus Oscarsson (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Den svenska minknäringen är en ambitiös och hållbar producent av pälsprodukter med försäljning över hela världen. Särskilt Kina utmärker sig som en viktig marknad för exporten av pälsarna.

Under februari till april säljs produktionen från föregående verksamhetsår på auktioner arrangerade i bland annat Helsingfors och Köpenhamn. Det är under dessa auktioner som näringens intäkter säkras och likviditeten för det kommande verksamhetsåret byggs upp.

Under den nu rådande situationen med covid-19 då reseförbud förhindrat köpare och säljare att samlas har emellertid flera auktioner under februari och mars behövts ställas in efter att kinesiska köpare uteblivit. För att ändå råda bot på situationen arrangerade auktionshuset Saga Furs i Helsingfors för första gången i historien en auktion online utan kunder på plats. Auktionen hölls från den 27 mars till den 9 april. Trots noggranna förberedelser och ett ambitiöst informationsarbete gentemot kundmarknaden uteblev många av kunderna, och försäljningen i Helsingfors halverades.

Det danska auktionshuset Copehagen Furs är inställt på att få arrangera sin auktion. Det är dock inte mycket som talar för att det reseförbud som utfärdats av den danska regeringen kommer att hävas till dess eller att de tilltänkta kunderna från Kina kan ansluta.

För vår svenska minknäring innebär en utebliven försäljning stora likviditetsproblem som nu sammanfaller med stora problem att få tillgång till den specialiserade säsongsarbetskraft från företrädelsevis baltiska länder som normalt ansluter för den arbetsintensiva våren och sommaren. Arbetskraften i fråga är licensierad och tränad för uppgiften och därför svår att ersätta.

Riksbankens löfte om 500 miljarder till att säkerställa kreditförsörjningen blev ett slag i luften då bankernas besked har varit att de inte saknar likviditet för utlåning och hellre använder eget kapital än lånar nytt av Riksbanken. Bankernas krav för nya krediter är fortsatt hårda och corona har knappast gjort företagen mer kreditvärdiga. Det blir ett förödande moment 22 för de som behöver nya krediter för kortsiktig överlevnad.

Efter att regeringen i mitten av mars berättade att staten skulle ta kostnaderna för sjuklön de första 14 dagarna och uppmanade folk att stanna hemma vid minsta symtom stannade flera medarbetare hemma. Sedan uppdagades att ersättningen inte skulle träda i kraft förrän den 1 april. Den månadslånga eftersläpningen där sjuklönekostnader som uppkommit i mars regleras på skattekontot en månad senare leder också till att ersättning för aprils sjuklönekostnader inte betalas ut förrän den 12 maj.

Utöver pandemins effekter medför det beslutade fiskestoppet för sillfiskarna i sydöstra Skåne att tillgången på minkfoder begränsas och fördyras. Normalt görs minkfodret från de biprodukter som uppkommer i beredningsindustrierna kopplade till fisket.

Den pågående pandemin ställer många av våra näringar inför mycket svåra utmaningar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att mildra de effekter som reseförbudet innebär för den svenska minknäringen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-04-16 Överlämnad: 2020-04-17 Anmäld: 2020-04-21 Svarsdatum: 2020-04-29 Sista svarsdatum: 2020-04-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga