svensk militärattaché i Israel

Skriftlig fråga 2004/05:1506 av Ekholm, Berndt (s)

Ekholm, Berndt (s)

den 27 april

Fråga 2004/05:1506

av Berndt Ekholm (s) till försvarsminister Leni Björklund om svensk militärattaché i Israel

I dag råder förbud att exportera svensk krigsmateriel till Israel på grund av landets ockupation av Västbanken och Gaza. Samtidigt, motsägelsefullt nog, importeras israelisk krigsmateriel till Sverige.

Jag vill fråga försvarsministern om hennes avsikt med att placera en militärattaché vid den svenska ambassaden i Israel?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2005-04-27 Inlämnad: 2005-04-27 Besvarad: 2005-05-13 Svar anmält: 2005-05-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-05-13)