Svensk kemikaliepolitik och deka-BDE

Skriftlig fråga 2007/08:1243 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 21 maj

Fråga

2007/08:1243 Svensk kemikaliepolitik och deka-BDE

av Wiwi-Anne Johansson (v)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Regeringen släpper nu det svenska förbudet sedan 2007 gällande deka-BDE och miljögiftet blir åter tillåtet i möbelklädslar och andra textilier. Bromerade flamskyddsmedel som används för att minska brandrisken i olika material består av svårnedbrytbara gifter som anrikas uppåt i näringskedjorna och återfinns i bröstmjölk och pilgrimsfalkars ägg. Forskning har visat att ämnena påverkar levern och hormonerna samt ger försämrat immunförsvar och beteendestörningar hos djur. Vänsterpartiet var pådrivande under tidigare regeringssamarbete för det totalförbud som Sverige infört gällande deka-BDE. Vi ställer oss nu starkt kritiska till regeringens beslut att åter tillåta miljögiftet då det strider mot försiktighetsprincipen. På inget sätt gynnar detta beslut miljön eller ansvarsfulla företag.

Sverige har tagit strid om kemikalierna förr och vunnit. Förbudet mot trikloretylen gick ända till EG-domstolen där Sverige fick rätt. Vi ställer oss mycket kritiska till att regeringen ändrar den svenska hållningen till och med innan kommissionen har sänt det motiverade yttrande som krävs innan frågan beslutas i EG-domstolen. Sveriges roll som pådrivare i EU för en tuffare kemikaliepolitik har skadats. EU har redan stoppat ett antal bromerade flamskyddsmedel. De så kallade lågbromerade flamskyddsmedlen är förbjudna i både EU och Sverige. EU har ett förbud mot deka-BDE i elektronik, så det finns prejudikat på att ämnet är farligt.

Jag vill fråga miljöminister Andreas Carlgren:

På vilka omständigheter och fakta baserar statsrådet och regeringen ställningstagandet att åter tillåta det förbjudna miljögiftet deka-BDE i möbelklädslar och textilier?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-21 Anmäld: 2008-05-21 Besvarad: 2008-05-28 Svar anmält: 2008-06-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-28)