svensk idrott och bolagisering

Skriftlig fråga 1998/99:429 av Sandlin, Lena (s)

Sandlin, Lena (s)
Fråga 1998/99:429 av Lena Sandlin (s) till statsrådet Ulrica Messing om svensk idrott och bolagisering

den 5 mars

 

Svensk idrottsrörelse står just nu inför stora och viktiga beslut om sin framtid. I maj månad kommer t.ex. RF på sitt årsmöte att ta ställning till bolagiseringsfrågan, och svensk elitishockey håller som bäst på att ta ställning till en eventuell ny hockeyliga med mer kommersiella förtecken.

Idrottsrörelsen är och skall vara självständig, den fattar demokratiskt sina egna beslut och bestämmer därigenom sin egen utveckling. Samhället kan dock i en dialog med idrottsrörelsen framhäva betydelsen av breddidrott, social och demokratisk fostran. I en sådan dialog måste även alla konsekvenser från samhällets och statens sida tas upp om idrottsrörelsen bestämmer sig för att vandra på en mer renodlad kommersiell väg vad det gäller elitidrotten. Idrottsrörelsen måste veta vilka konsekvenser och effekter kommande beslut kan få vad det gäller samhällsstöd.

Samhällets stöd till idrotten är naturligtvis beroende av hur och i vilket syfte verksamheten bedrivs. Om elitverksamhetens mål endast är avkastning och vinstmaximering finns det anledning att diskutera samhällets stöd.

 

Om svensk idrott bestämmer sig för att tillåta bolagisering av elitverksamhet, om svensk idrott bestämmer sig för att skilja elitidrotten från breddidrotten, kommer då regeringen att föreslå förändringar vad det gäller samhällsstödet, t.ex. när det gäller bevakning vid idrottsevenemang?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-03-05 Anmäld: 1999-03-15 Besvarad: 1999-03-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga