Svensk högskola för imamer

Skriftlig fråga 2005/06:1076 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 22 februari

Fråga 2005/06:1076 av Luciano Astudillo (s) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s)

Svensk högskola för imamer

En av Sveriges viktigare framtidsfrågor handlar om integration. Utrikesfödda svenskar har ibland svårt att känna sig hemma i det svenska samhället. Integrationsproblematiken har naturligtvis flera orsaker. Ett problem för muslimer är den ökade främlingsfientligheten och rasismen.

I samband med konflikten om Muhammedkarikatyrerna riskerar klyftorna mellan muslimer och icke-muslimer att öka. Först när den muslimska religionstillhörigheten är ett naturligt inslag i det svenska samhällslivet kan vi bryta den typen av utanförskap.

För den praktiserande muslimen spelar imamen en central roll. En imam är inte enbart en religiös ledare utan också en lärd person inom islam som bland annat fungerar som konfliktlösare, ger familjerådgivning, leder bönen och diskuterar existentiella frågor.

I dag tvingas muslimer att rekrytera imamer som är utbildade i andra länder. De saknar i regel svenska språkkunskaper och kunskaper om det svenska samhället. Det faller sig naturligt att uppgiften många gånger blir dem övermäktig. Därför finns ett stort behov bland Sveriges muslimer av imamer med utbildning och erfarenheter från Sverige. Det är hög tid att det mångkulturella Sverige inrättar en högskoleutbildning för imamer.

Vilka initiativ avser utbildningsministern att ta för att en svensk högskoleutbildning för imamer kan inrättas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-02-22 Anmäld: 2006-02-22 Besvarad: 2006-03-01 Svar anmält: 2006-03-06
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-01)