Svensk designutställnings finansiering

Skriftlig fråga 2008/09:1131 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 10 augusti

Fråga

2008/09:1131 Svensk designutställnings finansiering

av Luciano Astudillo (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Utställningen 17 Swedish designers – en utställning med enbart svenska kvinnliga formgivare – har blivit en succé runt om i världen. Utställningen visades för första gången i New York för drygt två år sedan och har därefter fortsatt att visas i USA och i Europa.

Utställningen ska under hösten i år och under 2010, enligt gällande turnéplan, visas på ytterligare fem gallerier runt om i USA. Utställningens framgångar är ett uttryck för att den svenska designbranschen och dess formgivare står mycket starka i ett internationellt perspektiv.

Hittills har utställningen finansierats genom bidrag från bland annat Svenska Institutet och Kulturrådet. Men nu dras projektet med finansieringsproblem sedan Svenska Institutet sagt nej till ytterligare bidrag. Det finns risk för att utställningsföremålen inte kan fraktas hem till Sverige efter avslutad turné i USA.

Min fråga till näringsministern är därför:

Vilka initiativ avser näringsministern att vidta i syfte att säkerställa den framgångsrika designutställningens finansiering?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-08-10 Anmäld: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-24 Svar anmält: 2009-09-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-24)