Svensk biogasproduktion

Skriftlig fråga 2017/18:1277 av Per-Arne Håkansson (S)

Per-Arne Håkansson (S)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Den energipolitiska uppgörelsen har lagt grunden för en ansvarsfullt inriktad klimatpolitik med målet ett fossilfritt samhälle 2040.

Ett viktigt alternativ till fossil energi är biogas.

I den cirkulära och biobaserade ekonomin är just inhemsk produktion av biogas värd att lyfta fram. Det tar till vara den energi som finns i organiskt material ur till exempel avloppsslam, gödsel, restprodukter från skog, matavfall eller annat avfall.

Ett problem som uppmärksammats för svensk biogasproduktion är konkurrenssituationen med Danmark. Sverige har valt att öka efterfrågan på biogas genom att göra den skattebefriad, medan Danmark å sin sida har ett stöd för själva produktionen. Det gör att gas som producerats i Danmark men säljs i Sverige är dubbelt subventionerad.

För en del biogasproducenter, framför allt i Skåne och södra Sverige, har detta inneburit en betydande nackdel. Samlade aktiviteter från såväl berörda företag som kommuner har på olika sätt uppmärksammat frågeställningen. En utredning har aviserats för att arbeta vidare med frågan och nå fram till förslag på en långsiktig lösning. Region Skåne arbetar med projektet Färdplan biogas för att främja betydelsen av utveckling på området.

Nyligen medverkade undertecknad på en konferens med Kommunförbundet Skåne, där ett flertal av de 33 kommunerna var representerade, och i detta forum lyftes fram att det är viktigt att arbeta med frågan också utifrån kommunernas perspektiv.

Det finns också ett brett politiskt stöd för vikten av biogasproduktion i Sverige. Den ger jobb, och den skapar värdefull klimatsmart energi.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ibrahim Baylan:

 

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att på ett långsiktigt sätt främja utveckling och produktion av svensk biogas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-05-08 Överlämnad: 2018-05-09 Anmäld: 2018-05-14 Svarsdatum: 2018-05-16 Sista svarsdatum: 2018-05-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga