Svensk Bilprovning

Skriftlig fråga 2002/03:111 av Petersson, Helene (s)

Petersson, Helene (s)

den 11 november

Fråga 2002/03:111

av Helene Petersson (s) till statsrådet Ulrica Messing om Svensk Bilprovning

I Svensk Bilprovnings målbeskrivning och företagsdeklaration skriver man: "Svensk bilprovning skall se till samhällets och våra kunders behov och erbjuda effektiv produktion. Bilprovningens uppgift är att spara miljö, människoliv och fordonsägarens pengar. Vi skall utgå från kunden i allt vi gör, fortsätta att förbättra vår tillgänglighet och anpassa öppettider."

Mot bakgrund av detta är det för mig svårt att se att nedläggning av besiktningstationen i Sävsjö kan vara ett led i denna måluppfyllelse.

Produktiviteten blir lidande för bland annat de företag som finns i kommunen, men också för innevånarna i övrigt som måste ta ledigt för att få sin bil besiktigad i närliggande kommun. Det kan heller inte vara att spara miljön när hela bilparken måste transportera sig åtskilliga mil för besiktning.

Vad avser ministern att göra för att Svensk Bilprovning även i fortsättningen ska vara kvar på mindre orter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-11-11 Anmäld: 2002-11-12 Besvarad: 2002-11-20 Svar anmält: 2002-11-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-11-20)