Svensk Bilprovning

Skriftlig fråga 1999/2000:978 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 19 maj

Fråga 1999/2000:978

av Maria Larsson (kd) till näringsminister Björn Rosengren om Svensk Bilprovning

Under våren har arbetet vid Svensk Bilprovning inte fungerat tillfredsställande på många håll. Resurserna har krympt samtidigt som man kringskurit vd:s möjligheter att agera. Vi har kunnat notera orimligt långa kötider.

Det är naturligtvis otillfredsställande att en statlig monopolverksamhet inte kan svara upp med service mot de krav som lagstiftare har ålagt alla bilägare, nämligen att besiktiga sin bil en gång om året.

En rimlig och möjlig lösning på problemet är att lägga ut besiktningen på ackrediterade verkstäder.

På vilket sätt avser ministern åtgärda problemen inom Svensk Bilprovning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-05-19 Besvarad: 2000-05-24 Anmäld: 2000-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-05-24)