Sveaskog

Skriftlig fråga 2003/04:1460 av Löfgren, Ulla (m)

Löfgren, Ulla (m)

den 27 juli

Fråga 2003/04:1460

av Ulla Löfgren (m) till näringsminister Leif Pagrotsky om Sveaskog

Efter att ha tagit del av Sveaskogs och Setra AB:s delårsrapporter blir frågan, om huruvida staten ska äga och driva affärsverksamhet, åter aktuell.

Sveaskogs resultat har försämrats, trots ökad reavinst från fastighetsförsäljning jämfört med samma period förra året. Bolaget anger själva att en del av förklaringen till det försämrade resultatet ligger i att de inte avverkat så mycket egen skog. Leveransandelen från egen skog sjönk från 47 % till 41 %. I stället har de avverkat sämre belägna, externt anskaffade avverkningsposter. Slutsatsen av detta bör vara att staten inte är den mest effektiva att avverka åt andra. Alternativt handlar det om att staten via Sveaskog ger någon form av skatteåterbäring till avlägsna markägare.

Den andra orsaken till det försämrade resultatet anges vara ägandet i Setra Group AB. Setra går dåligt. De skyller sina förluster bland annat på höga råvarupriser. Man kan fundera över hur ekvationen ska gå ihop. Setras ägare, Sveaskog, behöver bättre betalt för råvaran om de ska kunna upprätthålla resultatnivån, särskilt om de ska anskaffa dyra externa poster. Setra behöver lägre råvarupriser för att inte öka på förlusterna.

När avser näringsministern att ta initiativet att sälja ut Sveaskog och därmed även avveckla sitt ägande i Setra Group AB i enlighet med vad Moderaterna tidigare har föreslagit?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-07-27 Besvarad: 2004-08-10 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-08-10)