Svavelhalten i marint bränsle och den inre marknaden

Skriftlig fråga 2009/10:524 av Kjellberg, Bertil (m)

Kjellberg, Bertil (m)

den 15 februari

Fråga

2009/10:524 Svavelhalten i marint bränsle och den inre marknaden

av Bertil Kjellberg (m)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

IMO antog i oktober 2008 skärpta gränsvärden för svavel i marint bränsle. De nya reglerna innebär att gränsvärdet för svavel i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen sänks från 1,5 procent i dag till 0,1 viktprocent år 2015 och från dagens 4,5 procent globalt till 0,5 viktprocent senast år 2025.

Skärpta gränsvärden kan skada konkurrenskraften för svenska företag som tävlar på en global marknad. En av de branscher som kommer att drabbas hårdast är skogsindustrin. Bara för Ortvikens pappersbruk i Sundsvall medför det en kostnadsökning med ca 150 miljoner per år i ökade transportkostnader. Dessa regler har bejakats av regeringen och införs av miljöskäl, trots att en analys av den sammantagna samhällsekonomiska kostnaden eller miljönyttan saknas.

När det gäller konkurrensaspekten drabbar beslutet svensk industri hårdare med större transportkostnader än konkurrenter i andra länder. Det strider mot EU:s inre marknad när Sverige drabbas av konkurrensnackdelar som inte andra konkurrenter i Europa drabbas av.

Min fråga till näringsministern är därför:

Vilka initiativ avser näringsministern att ta i syfte att säkerställa att skärpta gränsvärden för svavel i marint bränsle inte strider mot EU:s inre marknad?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-02-15 Anmäld: 2010-02-16 Besvarad: 2010-02-24 Svar anmält: 2010-03-01
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-24)