Svaveldirektivet

Skriftlig fråga 2013/14:540 av Johansson, Lars (S)

Johansson, Lars (S)

den 28 mars

Fråga

2013/14:540 Svaveldirektivet

av Lars Johansson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Transportstyrelsen har fått i uppdrag att utreda tillsynen av efterlevnaden av de skärpta reglerna för svavelhalten i marint bränsle. Transportstyrelsen ska beskriva hur en effektiv tillsyn av sjöfartens efterlevnad av svaveldirektivet ska ske. Uppdraget har lämnats sent och ska slutredovisas den 30 juni 2014.

Hur kommer statsrådet och regeringen att tillse att alla åtgärder finns på plats, inklusive överenskommelser med andra länder runt Östersjön, så att svaveldirektivet efterlevs av alla fartyg som ska omfattas från den 1 januari 2015?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-03-28 Anmäld: 2014-03-28 Besvarad: 2014-04-01 Svar anmält: 2014-04-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-04-01)