Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Svarttaxi

Skriftlig fråga 2011/12:505 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 3 april

Fråga

2011/12:505 Svarttaxi

av Anders Karlsson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Vi socialdemokrater har länge krävt åtgärder för en bättre ordning inom taxibranschen. I likhet med Taxiförbundet och Skatteverket menar vi att det behövs tömningscentraler för att komma åt oseriösa företagare och deras illojala konkurrens samt skattefusk i branschen. Viljan till åtgärder är låg både i närings- och finansdepartementen. Svarttaxi representerar en ännu större avart, men existensen av en gråzon underlättar givetvis svarttaxis existens.

Från olika håll i landet kommer de vanliga rapporterna om svarttaxikunder som råkat illa ut. De blir lurade, bestulna, rånade och kanske det mest upprörande – kvinnor blir våldtagna. Svarttaxiverksamheten i olika kommuner går i vågor. Polisinsatser med stöd från såväl de seriösa taxiföretagarna som det övriga samhället lyckas periodvis tränga tillbaka verksamheten. Så går en tid, ett antal svarttaxikunder råkar illa ut och det konstateras att svarttaxin kommit tillbaka.

Jag efterlyser samlade och kraftfulla insatser för både taxibranschens och taxikundernas bästa. Branschen måste få en bättre reglering och såväl framförande av svarttaxi som brott i samband med svarttaxi måste få en strängare påföljd. Det borde anses som en försvårande omständighet att rån och våldtäkt utförs i samband med att offret förespeglats att han eller hon tar vad offret ändå uppfattar som en taxi. Om sedan taxin är vit eller svart spelar ingen roll.

Är statsrådet beredd att ta initiativ till hårdare åtgärder mot svarttaxi och de brott som utövas i samband med svarttaxi?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-04-03 Anmäld: 2012-04-10 Besvarad: 2012-04-12 Svar anmält: 2012-04-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-04-12)