svartekonomi inom tjänstesektorn

Skriftlig fråga 2004/05:1487 av Hagberg, Michael (s)

Hagberg, Michael (s)

den 25 april

Fråga 2004/05:1487

av Michael Hagberg (s) till finansminister Pär Nuder om svartekonomi inom tjänstesektorn

I samband med mina arbetsplatsbesök har både fackförbund och företag särskilt betonat det stora problem som svartekonomin utgör inom tjänstesektorn. Som finansministern är väl medveten om går staten miste om skatteintäkter i mångmiljardbelopp på grund av svartekonomin. Både seriösa företag och anställda missgynnas kraftigt av den snedvridna konkurrens som svartekonomin medför. Seriösa företag har ingen möjlighet att konkurrera med oseriösa företag som fuskar genom att inte betala sociala avgifter eller inkomstskatt. Anställda inom svartekonomin hamnar helt utanför socialförsäkringssystemet. Att få bort fusket inom tjänstesektorn kräver en skarpt formulerad lagstiftning kombinerat med ett effektivt system för kontroll och tillsyn. Regeringen har i sin handlingsplan mot ekonomisk brottslighet initierat ett arbete för att bekämpa svartekonomin.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till finansministern:

Vilka konkreta åtgärder avser ministern att genomföra för en effektivare bekämpning av svartekonomin inom tjänstesektorn?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-04-25 Anmäld: 2005-04-25 Besvarad: 2005-05-03 Svar anmält: 2005-05-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-05-03)