Svårigheter för äldre att få kontakt med personal

Skriftlig fråga 2017/18:1236 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Statsrådet Lena Hallengren (S)

 

Öppna jämförelser 2017, vilken sammanställs av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, visar på att endast 39 procent av de äldre som bor på äldreboende tycker det är lätt att få kontakt med sjuksköterska, läkare eller omsorgspersonal. Det är en försämring med 14 procentenheter från 2016, då det var 53 procent som tyckte att det var lätt att få kontakt. Mer än hälften av de boende vittnar också om ensamhet.

Samtidigt råder det stor brist på utbildad personal inom äldreomsorgen, och de som i dag är verksamma är ofta stressade och har en hög arbetsbelastning. Det är dessutom en bransch som länge har haft höga sjuktal, och nyligen gick det att läsa i tidningen Dagens Samhälle att antalet anmälningar från skyddsombud till Arbetsmiljöverket ökar kraftigt inom äldreomsorgen. Andelen äldre i Sverige ökar stadigt. Det är i dag ungefär 2 miljoner människor i Sverige som är över 65 år. Det motsvarar var femte person. Att vi blir fler äldre skapar nya utmaningar. Det handlar bland annat om personal- och kompetensförsörjning.

Socialdemokraterna har tidigare kommit med ett löfte om 4 000 fler undersköterskor inom äldreomsorgen och avsatte då 7 miljarder kronor. Löftet är emellertid ännu inte helt uppfyllt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lena Hallengren:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att fler äldre på äldreboenden ska anse att det är lätt att få kontakt med sjuksköterska, läkare eller omsorgspersonal?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-04-27 Överlämnad: 2018-04-30 Anmäld: 2018-05-02 Svarsdatum: 2018-05-09 Sista svarsdatum: 2018-05-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga