Svårigheter att få främlingspass

Skriftlig fråga 2016/17:1892 av Sara Karlsson (S)

Sara Karlsson (S)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Personer som har fått uppehållstillstånd på skyddsgrund i Sverige och som inte har något pass kan ansöka om att få ett främlingspass. Det ger personen i fråga möjlighet att röra sig till andra länder, även om det är begränsat i förhållande till svenska medborgares rörlighet.

År 2014 skedde en praxisändring hos Migrationsverket, som är beslutande myndighet, som innebär att det numera alltid görs en individuell prövning vid ansökan om främlingspass. De personer som fått uppehållstillstånd av skyddsskäl som saknar koppling till hemlandets myndigheter hänvisas till dessa för att ordna pass.

Denna praxisändring är i sig inget att invända mot. Däremot finns vittnesmål om hur personer från Afghanistan hamnat i en moment 22-liknande situation och inte lyckas få ut något pass. Migrationsverket avslår ansökan med hänvisning till nämnda praxis, och den afghanska ambassaden förklarar att personen i fråga inte kan få hemlandspass på grund av brist på identitetshandlingar.

Undertecknad antar att samma typ av vittnesmål även nått statsrådet och vill därför fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Har några initiativ tagits, eller planeras några initiativ, för att avhjälpa denna situation?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-09-05 Överlämnad: 2017-09-06 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-13 Sista svarsdatum: 2017-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga