svampangrepp på skog

Skriftlig fråga 2000/01:1495 av Bäck, Laila (s)

Bäck, Laila (s)

den 5 juli

Fråga 2000/01:1495

av Laila Bäck (s) till näringsminister Björn Rosengren om svampangrepp på skog

Förra året var en av de kallaste och blötaste på mycket länge. Hösten blev sedan ovanligt varm och blöt. Det här har fått till följd att stora arealer av skog drabbats av allvarliga svampangrepp. Den största delen av skogen har drabbats av gremmeniella. I Dalarna har största angreppen varit i trakterna av Ludvika och ända upp till Lima i västra Dalarna. I Vansbro kommun är det bedrövligt att åka runt och se det ena skogsområdet efter det andra stå helt gulbrunt i stället för vackert mörkgrönt. Det enda som finns att göra för att rädda en del av skogens värde är att avverka i förtid. Detta medför i sin tur stora ekonomiska förluster för många små skogsägare som inte har samma förutsättningar som de stora skogsbolagen.

Den viktiga resurs som skogen är måste vi värna om på alla sätt, inte bara ekonomiskt.

Det är viktigt att goda förutsättningar skapas för återbeskogning i dessa drabbade områden.

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att begränsa de negativa effekterna för framför allt de små skogsägarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-07-05 Besvarad: 2001-07-17 Anmäld: 2001-09-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-07-17)