Svält i Malawi

Skriftlig fråga 2005/06:224 av Wikström, Cecilia (fp)

Wikström, Cecilia (fp)

den 25 oktober

Fråga 2005/06:224 av Cecilia Wikström (fp) till statsrådet Carin Jämtin (s)

Svält i Malawi

Malawis kristna råd har i dagarna riktat en uppmaning till landets president, Bingu wa Mutharika, att förklara Malawi som katastrofområde eftersom landet nu efter en omfattande torkperiod står inför en stor svältkatastrof. Internationella hjälporgan har inte känt till att Malawi står inför detta, eftersom landets regering inte förklarat landet som katastrofområde. Enligt FN hotas 4,3 miljoner människor av svält. Trots att FN redan i augusti bad om hjälp i form av mat och utsäde till Malawi, så har inte mycket hänt.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga statsrådet vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att tillmötesgå FN:s vädjanden om hjälp till Malawi.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-10-25 Anmäld: 2005-10-25 Besvarad: 2005-11-14 Svar anmält: 2005-11-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-14)