Supermiljöbilspremien

Skriftlig fråga 2014/15:600 av Rickard Nordin (C)

Rickard Nordin (C)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Supermiljöbilspremien har visat sig vara så populär att den inte räcker till. Det finns en oro på marknaden att den inte räcker året ut, vilket i värsta fall leder till att folk inte vågar köpa de allra miljövänligaste bilarna eftersom man är osäker på om premien räcker eller inte. Sverige behöver fler supermiljöbilar för att ställa om fordonsflottan till fossiloberoende.

Åsa Romson har via medierna låtit meddela att "regeringen kommer att se till att premien är tillgänglig på ett eller annat sätt".

Detta är dock inte ett helt lugnande besked för dem som planerar att byta sin bil mot marknadens mest miljövänliga alternativ.

Mot bakgrund av detta vill jag därför fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

Kan ministern försäkra att alla som köper en ny supermiljöbil under 2015 och 2016 är berättigade till supermiljöbilspremien och kommer att kunna ta del av denna, och hur  ämnar ministern säkerställa detta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-06-01 Överlämnad: 2015-06-01 Anmäld: 2015-06-02 Svarsdatum: 2015-06-10 Sista svarsdatum: 2015-06-10
Svar på skriftlig fråga