Subvention för byggande i trä

Skriftlig fråga 2007/08:485 av Sandberg, Gunnar (s)

Sandberg, Gunnar (s)

den 13 december

Fråga

2007/08:485 Subvention för byggande i trä

av Gunnar Sandberg (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Den globala uppvärmningen är ett allvarligt hot mot klimatet. Halten av koldioxid i atmosfären ökar på ett fullständigt oacceptabelt sätt, och som politiker måste vi göra vårt yttersta för att förhindra ytterligare ökningar.

Fotosyntesen är, vad jag förstår, det enda sättet att minska halten av koldioxid i atmosfären, eftersom kolet tas upp av växande träd. För Sveriges vidkommande är denna ”uppsugningseffekt” betydande. Våra skogar växer varje år med ca 100 miljoner kubikmeter, vilket betyder att ungefär lika många ton koldioxid avlägsnas från atmosfären. Denna siffra kan jämföras med den officiella siffran för våra utsläpp som ligger runt 50 miljoner ton koldioxid, alltså hälften av upptaget.

Detta kol återvänder till atmosfären när vi eldar upp trädet eller det papper som tillverkats av träd. Om man däremot tillverkar sågade varor av trädet, kommer det absorberade kolet att lagras mycket länge på jorden. Om vi exempelvis bygger ett hus i trä, kommer kolet att bindas på jorden i minst 100 år. Kol, lagrat i trävaror, är alltså en effektiv metod att minska halten av koldioxid i atmosfären.

Vi vet att framställning av järn och betong kräver stora mängder energi och leder till utsläpp av stora mängder koldioxid i atmosfären. Miljömässigt finns det därför stora vinster i att använda mer trä i byggandet, eftersom detta, i motsats till järn och betong, absorberar och lagrar kol.

Mot denna bakgrund vill jag fråga miljöministern om han inte anser det motiverat att införa en riktad subvention för att öka andelen hus som byggs av trämaterial.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-12-13 Anmäld: 2007-12-13 Besvarad: 2007-12-19 Svar anmält: 2007-12-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-19)