Subutexbehandling

Skriftlig fråga 2004/05:2124 av Ericson, Lars-Ivar (c)

Ericson, Lars-Ivar (c)

den 25 augusti

Fråga 2004/05:2124

av Lars-Ivar Ericson (c) till statsrådet Morgan Johansson om Subutexbehandling

Det finns olika vägar ut ur ett narkotikamissbruk. Ett sätt är Subutexbehandling och denna kan ha effekt även på dem som missbrukat i många år. Det är dock olika förutsättningar för dem som önskar denna behandling. De mindre kommunerna har inte samma beredskap som storstäderna att betala för denna behandling. Genom medierna har framkommit att det satsas mycket på Subutexbehandlingar men att detta inte gäller de mindre orterna i Sverige där oftast socialförvaltningen inte vill betala utan hänvisar till landstingen.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att underlätta för dem som önskar Subutexbehandling mot narkotikamissbruk?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-08-25 Besvarad: 2005-08-31 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-08-31)