Styrkande av identitet för att få ut mediciner

Skriftlig fråga 2009/10:312 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 9 december

Fråga

2009/10:312 Styrkande av identitet för att få ut mediciner

av Ameer Sachet (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

En stor grupp utländska medborgare saknar i dag identitetshandlingar. När Svensk Kassaservice lades ned fanns inte längre någon myndighet som kunde utfärda ID-kort och det tog regeringen mer än ett halvår att lösa frågan. Den 1 juni i år började Skatteverket att ta emot ansökningar och utfärda ID-kort till personer som är folkbokförda i landet. Runt om i landet har hitintills 36 314 ansökningar inkommit, men köerna är långa och vissa får ändå inte ID-kort. Det gäller personer som saknar handlingar och intygsgivare. I många kommuner varken får eller vill kommunala tjänstemän fungera som intygsgivare. Vid utlämning av receptbelagda mediciner krävs en identifiering. I princip kan alltså inte en person utan ID-kort styrka att han eller hon verkligen är den som ska ha medicinen.

Avser socialministern att ta något initiativ så att sjuka utan ID-kort ändå kan få ut föreskrivna läkemedel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-12-09 Anmäld: 2009-12-09 Besvarad: 2009-12-16 Svar anmält: 2009-12-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-16)