Stulen barndom

Skriftlig fråga 2005/06:2009 av Brodén, Anita (fp)

Brodén, Anita (fp)

den 14 augusti

Fråga 2005/06:2009 av Anita Brodén (fp) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Stulen barndom

Många barn som togs om hand av samhället mellan 1940-talet och 1970-talet hamnade på institutioner och fosterhem som inte tog hänsyn till barnens behov.

Skrämmande rapporter har framkommit under senaste tiden där många i vuxen ålder fortfarande lider på grund av de övergrepp och den behandling de åsamkades under sina barn- och ungdomsår. Statens och kommunernas tillsyn var synnerligen bristfällig.

Socialtjänstminister Morgan Johansson har aviserat en utredning @ en utredning som skulle kunna medverka till att många drabbade skulle få en chans till upprättelse.

Min fråga till statsrådet är därför hur långt utredningen kommit och vilka ytterligare åtgärder statsrådet är beredd att vidta för att ge dessa människor upprättelse.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-08-14 Besvarad: 2006-08-24 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-24)