Studie- och yrkesvägledning genom hela utbildningskedjan

Skriftlig fråga 2014/15:339 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

En god samverkan mellan skola och arbetsliv är en nyckel för framtiden. På detta område fordras förbättringar genom hela utbildningssystemet, ända från förskolan. 

Vi behöver en samlad strategi för hur elever tidigt ska komma i kontakt med arbetsmarknaden för att de sedan ska kunna välja utbildning där jobben finns. Skolornas studie- och yrkesvägledare (SYV) har stor betydelse för ungas val av studier. Dessvärre är studie- och yrkesvägledning en arbetsuppgift som många skolor inte har tagit på allvar. 

Den så kallade SYV-barometern från 2013 visade till exempel att en stor andel av studie-och yrkesvägledare inte jobbar heltid och att ca 20 procent inte har en relevant utbildning för jobbet. Vidare visar Skolinspektionens granskning från 2013 att studie- och yrkesvägledningen var lågt prioriterad på de skolor som undersöktes. Samma granskning visade att enbart 28 procent av niondeklassarna hade en klar bild av vilka gymnasieprogram som fanns att välja på och att hela 45 procent sa sig inte ha någon vuxen att prata med om sina framtidsplaner. Detta är illavarslande och kan vara en av många förklaringar till att det varje år är 10 000 unga som avbryter sin gymnasieutbildning. Detta kan få allvarliga konsekvenser både för den enskilde och för Sveriges konkurrenskraft, inte minst med tanke på den matchningsproblematik som finns på svensk arbetsmarknad.

 

Jag vill utifrån ovanstående fråga utbildningsministern vilka konkreta åtgärder han och regeringen avser att vidta för att säkerställa att kommunerna tar sitt ansvar och möjliggör att eleverna ges en effektiv och relevant studie- och yrkesvägledning genom hela utbildningskedjan.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-03-23 Överlämnad: 2015-03-24 Anmäld: 2015-03-25 Svarsdatum: 2015-04-01 Sista svarsdatum: 2015-04-01
Svar på skriftlig fråga