Studerande med barn

Skriftlig fråga 2017/18:699 av Linda Snecker (V)

Linda Snecker (V)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Precis innan jul avslöjades det att Högskolan i Halmstad beslutat att förbjuda att studenter tar med sig sina barn på föreläsningar oavsett om de stör eller inte. Detta har slagit hårt mot flera studerande med barn som tidigare vid behov kunnat ta med sig sina barn i stället för att missa viktiga delar av utbildningen.

Samtidigt visar CSN:s statistik för studiemedelsutnyttjandet att 13 procent av de som läser på eftergymnasial nivå och har studiemedel får tilläggsbidrag för att de har barn. En övervägande majoritet av dessa är kvinnor. Dessa studerande är ofta även äldre. Särskilt på utbildningar till bristyrken såsom lärare och sjuksköterska är andelen studerande med barn hög.

När P3 Nyheter undersökte frågan visade det sig att få lärosäten har en policy kring studerande med barn. Detta skapar en väldigt osäker vardag för dessa studenter, eftersom det då inte finns några rättigheter eller skyldigheter för dem att förhålla sig till, utan det kan variera från lärare till lärare. Det finns inte heller något fastslaget regelverk för vad som är normal undervisningstid, utan det kan förekomma obligatoriska moment såsom tentor och seminarier på kvällar och helger när ordinarie barnomsorg är stängd.

Det borde ligga i samhällets och lärosätenas intresse att studerande kan fullfölja sina utbildningar med så få hinder och avbrott som möjligt.

Min fråga till statsrådet Helene Hellmark Knutsson som företrädare för en feministisk regering är:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att underlätta för studenter att kombinera studier och föräldraskap?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-01 Överlämnad: 2018-02-01 Anmäld: 2018-02-02 Svarsdatum: 2018-02-14 Sista svarsdatum: 2018-02-14
Svar på skriftlig fråga