Studerande med åländska gymnasiebetyg

Skriftlig fråga 2009/10:52 av Stenberg, Maria (s)

Stenberg, Maria (s)

den 7 oktober

Fråga

2009/10:52 Studerande med åländska gymnasiebetyg

av Maria Stenberg (s)

till statsrådet Tobias Krantz (fp)

Högskoleverket har på uppdrag av regeringen utrett förutsättningarna för bland annat elever med åländska gymnasiebetyg att söka sig till svenska högskolor genom att konkurrera i samma urvalsgrupper och på likvärdiga villkor som elever med betyg från svensk gymnasieutbildning. Bakgrunden till uppdraget är att tillträdesreglerna förändras inför antagningen till höstterminen 2010 och sökande med utländska betyg ska prövas i en egen urvalsgrupp.

Utredningen har kommit fram till att det är förenat med mycket stora problem, främst när det gäller antagningsprocessen. Vidare konstaterar man att det är möjligt att ge sökande från Åland meritpoäng på likvärdiga villkor jämfört med sökande med svenska betyg. Däremot finns det likvärdighetsproblem när det gäller kompletteringsmöjligheter.

Verket konstaterar också att sökande med utländska och internationella betyg sannolikt missgynnas av att prövas i en egen urvalsgrupp, vilket inte heller skulle vara förenligt med EG-rätten att sökande från EES-området prövas i en sådan urvalsgrupp.

För Ålands del handlar det om ca 250 studenter per läsår som söker sig till Sverige. Med tanke på Sveriges språkliga åtagande i förhållande till Åland samt vad Högskoleverket kommit fram till i sin utredning borde dessa elever undantas från de nya tillträdesreglerna.

Avser statsrådet att vidta åtgärder så att studerande med åländska gymnasiebetyg undantas från de nya tillträdesreglerna?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-10-07 Anmäld: 2009-10-08 Besvarad: 2009-10-14 Svar anmält: 2009-10-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-10-14)