studentutbyte med Saudiarabien

Skriftlig fråga 2003/04:1163 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 7 maj

Fråga 2003/04:1163

av Carina Hägg (s) till utbildningsminister Thomas Östros om studentutbyte med Saudiarabien

I de så kallade Stockholmsriktlinjerna betonas vikten av utbildning och forskning samt kulturutbyte. Att ungdomar har möjlighet att studera i andra länder är bra både för den enskilde och för de berörda länderna. Det bidrar till den personliga utvecklingen och till att de studerande efter avslutade studier kan ta med sig nya kunskaper och erfarenheter hem. Inte minst viktigt är att studentutbytet kan öka förståelsen mellan människor och kulturer och minska motsättningar.

Islam, Europa och demokrati är angelägna frågor. Ett viktigt land är Saudiarabien. Vid ett besök där nyligen kunde jag konstatera att det är få studenter från Saudiarabien som studerar i Sverige. Enligt min uppfattning bör Sverige på ett mer aktivt sätt arbeta för att tillmötesgå Saudiarabiens önskemål om att landets ungdomar i ökad omfattning ska kunna studera vid våra högskolor och universitet.

Jag vill fråga utbildningsministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att öka antalet studerande från Saudiarabien i Sverige.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-05-07 Anmäld: 2004-05-10 Besvarad: 2004-05-12 Svar anmält: 2004-05-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-05-12)