Studenters rätt till tillgodoräknande av kurs inom lärosäte

Skriftlig fråga 2005/06:1818 av Lindström, Torsten (kd)

Lindström, Torsten (kd)

den 13 juni

Fråga 2005/06:1818 av Torsten Lindström (kd) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s)

Studenters rätt till tillgodoräknande av kurs inom lärosäte

En student som har genomgått högskoleutbildning med godkänt resultat har i dag rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid annan högskola. Denna rätt till tillgodoräknande gäller för utbildning vid svenska högskolor, liksom för utbildningar i Danmark, Finland, Island och Norge samt länder som anslutit sig till den så kallade Lissabonkonventionen. Även annan utbildning, liksom kunskaper som förvärvats i yrkesverksamhet, kan ligga till grund för tillgodoräknande.

Några bestämmelser som reglerar tillgodoräknande inom ett och samma lärosäte finns dock inte. En praxis har vuxit fram där studenterna har tillerkänts en viss rätt att tillgodoräkna sig ett fullgjort utbildningsmoment mot ett annat utbildningsmoment inom samma lärosäte. Denna rätt är dock klart begränsad i förhållande till vad som gäller för tillgodoräknande mellan olika lärosäten. Avsaknaden av bestämmelser medför också att studenternas rätt att överklaga är oreglerad.

I skenet av Bolognaprocessen är rätten till tillgodoräknande mellan olika lärosäten en viktig del i strävandet efter ökad rörlighet för studenter. Det framstår dock som orimligt att möjligheten till tillgodoräknande är mindre för utbildningar inom samma lärosäte än för utbildningar från olika lärosäten. Det kan inte heller ses som tillfredsställande att rätten till tillgodoräknande av kurs inom samma lärosäte, helt oavsett omfattningen av denna rätt, inte är reglerad i gällande regelverk. Detta är en klar brist i studenternas rättssäkerhet.

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att stärka studenters möjlighet att tillgodoräkna sig en genomgången utbildning inom ett och samma lärosäte?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-13 Anmäld: 2006-06-13 Besvarad: 2006-06-22 Svar anmält: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-22)